Program MŠ

Uskutečňuje se dle Rámcově vzdělávacího programu. Na jeho základě je vytvořeno mnoho programů, které mají různé zaměření.

Naše mateřská škola si vybrala pro vzdělávání dětí program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole.

Vzdělávání probíhá podle těchto hlavních témat Kurikula:

  • Poznávám sám sebe (tělo)
  • Učím se orientovat sám v sobě (psychika)
  • Vnímám, že tu nejsem sám (mezilidské vztahy)
  • Jsem součástí okolí (sociálně-kulturní)
  • Snažím se poznávat svět (ekologické prostředí)