Proces adaptace

Slovo adaptace bychom mohli přeložit jako postupné seznamování s něčím novým. V mateřské škole je tímto termínem myšleno nové prostředí, noví lidé, ať už dospělí nebo děti. Pro dítě je tento proces jednodušší, když mu my dospělí pomůžeme....

Proto naše mateřská škola nabízí všem rodičům před nástupem jejich dítěte do školky tzv. postupnou adaptaci. To znamená, že po domluvě s  ředitelkou, učitelkou, můžete s dítětem přicházet do mateřské školy nebo na školní zahradu a zde si spolu s dětmi hrát. Dítě se tak "rozkouká" a když přijde ten velký den nástupu do školky, není pro něj tento den tak obtížný a stresující.

"V tomto věku některé děti nastupují do MŠ a k tomu by je rodiče měli připravit. Adaptace na nové prostředí proběhne bez větších potíží a dítě bez přítomnosti matky citově nestrádá, lépe se začlení do kolektivu vrstevníků. Pobyt dítěte v mateřské škole podporuje celkový rozvoj dítěte, zejména rozvoj řeči".                                                               Tabulky rozvoje dítěte