Proces adaptace

Slovo adaptace bychom mohli přeložit jako postupné seznamování s něčím novým. V mateřské škole je tímto termínem myšleno nové prostředí, noví lidé, ať už dospělí nebo děti. Pro dítě je tento proces jednodušší, když mu my dospělí pomůžeme....

Proto naše mateřská škola nabízí všem rodičům před nástupem jejich dítěte do školky tzv. postupnou adaptaci. To znamená, že po domluvě s  ředitelkou, učitelkou, můžete s dítětem přicházet do mateřské školy nebo na školní zahradu a zde si spolu s dětmi hrát. Dítě se tak "rozkouká" a když přijde ten velký den nástupu do školky, není pro něj tento den tak obtížný a stresující.

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkami/učiteli a dítětem, rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

Pozitivní naladění

 • vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.  Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.

První dny

 • první den je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neupěchat, nebýt nervózní.  Doporučujeme rodičům, aby paní učitelky/učitele již předem seznámili se všemi návyky a zvyklostmi dítěte, aby jejich adaptace byla snažší. Vemte na vědomí, že je tu paní učitelka/učitel i pro ostatní děti. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s učiteli na komunikaci mimo dobu příchodů
 • doporučujeme první dny vyzvedávat dítě po obědě
 • raději si přivstaňte, aby jste neměli uhoněné ráno. Ve školce budete včas a dítě bude mít dostatek času pro volnou hru
 • zpočátku by se dítě nemělo nutit do činností a hry. Některé děti jsou v adaptačním období raději v roli pozorovatele než aktéry. To samozřejmě neznamená, že se mu ve školce nelíbí, jen v sobě nemá tolik odvahy. S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte, co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelé jsou profesionálové a samy dokáží děti zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání

Co když dítě pláče?

 • často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte učitelům - profesionálům, kteří mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to , že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát, popřát hezký den. Po vašem odchodu paní učitelky/učitelé dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrtevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince v práci
 • pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější
 • po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky/učitelé vědí, co mají dělat
 • můžete se s paní učitelkou/učitelem dohodnout, že později zavoláte
 • v každém případě vás paní učitelky/učitelé budou kontaktovat, pokud to bude nutné
 • pokud je dítěte pláč k "neutěšení" je lepší dobu  odchodu zkrátit, dítě ubezpečit, že si pro něj přijdete
 • při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás - to mu rozhodně neprospěje! 
 • délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat. Buďte proto trpěliví a důslední
 • nesrovnávejte děti mezi sebou pokud má vaše dítě problém s adaptací na mš, každé dítě je jiné (může se objevit vyšší potřeba fyzického kontaktu s rodičem, ranní bolesti bříška, hlavy, zvracení, pláč, smutek aj.). Zkuste adaptační potíže dítěte řešit trpělivě a s klidem. Dopřejte dítěti čas si zvyknout. I vám trvá, než si zvyknete na změny v práci/ osobním životě.

Pocit jistoty a bezpečí

 • je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě nebo až odpoedne, slib dodržte
 • i přes adaptační obtíže doporučujeme nedělat příliš velké pauzy v docházce, pokud máte možnost, zvolte spíše pravidelnou docházku, ale zkraťte ji (např. docházka pondělí - středa)
 • dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte s kým si hrálo, jestli se na zahradě projelo na traktoru, na koloběžce, pohrálo si v písku...
 • vytvořte si rituály, které pomáhají dítěti nastolit pocity bezpečí. Rituály každodenní - něco, co se pravidelně opakuje, udává řád/ režim dne. Takové rituály si alespoň rámcově vytvořte již doma (vstávání, hygiena, oblékání, odchod do mš). V mš si také ráno vyvořte alespoň pár základních rituálů (např. převlečení, přečíst dnešní jídlo, pusa a rozloučení, které doporučujeme moc neprotahovat). Rituály přechodové - dítě přechází do nové etapy života, dopřejte mu pár drobnostmi se cítit jedinečně, těšit se ze změny. Např. ho zahrňte do příprav - kupte společně papučky, pláštěnku aj., ukažte mu své fotky z mš a povídejte mu o tom, jak jste to mš chodili, co si pamatujete