Mateřská škola Hrubá Vrbka, okres Hodonín,

příspěvková organizace

Ředitelství Mateřské školy v Hrubé Vrbce oznamuje výsledky správního řízení na základě přijatých Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/ 2024 v souladu se Správním řádem §37, Školním zákonem §34 a Kritérií mateřské školy.

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/ 2024

byli přijati zájemci s těmito vydanými registračními čísly.

1.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

Dne 1. 6. 2023 v Hrubé Vrbce

Vyvěšeno 1. 6. 2023 - webové stránky MŠ, okno ředitelny v MŠ

odstraněno: