Výsledky správního řízení o přijetí

Mateřská škola Hrubá Vrbka, okres Hodonín,

                    příspěvková organizace                                     

 

 

 

Ředitelství Mateřské školy v Hrubé Vrbce oznamuje

výsledky správního řízení na  základě přijatých

Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok

2022/2023 v souladu se Správním řádem §37 , Školním

zákonem §34 a Kritérií mateřské školy.

 

 

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

byli přijati zájemci s těmito registračními čísly.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

 

 

 

Dne 31.5.2022 v Hrubé Vrbce

/vyvěšeno 31.5.2022-webové stránky MŠ ,okno ředitelny.

Odstraněno: