Kritéria přijetí dětí

Při rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka dle těchto kritérií v případě , že počet žádostí přesáhne stanovenou kapacitu MŠ.

Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 34 ods.4 školského zákona.)

 

1.Přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Hrubé Vrbce 

   Kuželově a Malé Vrbce                                                5 bodů

2.Děti které dosáhnou nejpozději k 31.8.2022 - 4roky   5 bodů 

3.Děti které dosáhnou nejpozději k 31.8.2022.-3 roky    4 body

4.Děti s celodenní docházkou                                          2 body

5.Dítě, jehož sourozenec navštěvuje MŠ v HV               2 body  

6.Děti, které dosáhnou nejpozději 31.8.2022- 2,5roku    2body

 

 

 

V Hrubé Vrbce 4.4.2022

 

Novelizace č.5/2022