Režim dne

6:30 - 8:00 scházení dětí do tříd, vzájemné návštěvy dětí ve třídách, spontánní hry

/ Na základě domluvy s učitelkou mohou rodiče dítě přivést i v pozdější dobu, než je stanoven – např. návštěva lékaře/.

8:00 - 8:30 částečně řízené činnosti, logopedické cvičení, spontánní hry - děti si volí dle svých potřeb a nabídky dne

8:30 - 9:00 úklid hraček, hygiena, svačina

9:00 - 9:30 nabídka činností - řízené aktivity, částečně řízené činnosti, pohybové aktivity

9:30 - 9:45 příprava na pobyt venku /pomáhá školnice/

9:45 - 11:45 pobyt venku

11:45 - 12:05 příprava na oběd, oběd, hygiena

12:05 - 12:30 příprava na odpočinek, poslech pohádky, hudby

12:30 - 14:15 spánek, děti, které nespí, 30 minut odpočívají, poté se věnují rozličným klidným činnostem

14:15 - 14:30 vstávání, hygiena, příprava na svačinu

14:30 - 16:00 svačina, spontánní činnosti, hry na přání dětí, rozcházení dětí domů