Připravované akce

Akce a tradice mateřské školy připravované na školní rok 2015/2016

 • Výukový program CHKO Bílé Karpaty Veselí nad Moravou
 • Prezentace školy /vítání občánků, spolupráce se složkami OÚ – výstavy apod./
 • Turistické výletováníčko po okolí – 1x za měsíc starší děti
 • Podzimní úklid zahrady s opékáním
 • Tatínku, pojď si hrát – tvoření z kaštanů a dalších přírodnin
 • Pouštění draků - Drakiáda
 • Hody a jejich tradice
 • Výšlap ke studánce (otevírání a zavírání studánky – podzim a jaro)
 • Tvoření adventních věnečků
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Předvánoční koledování po vesnici
 • Za zvířátky do lesa
 • Tradiční karneval v ZŠ
 • Morena = vítání jara
 • Barevný týden (podzim nebo jaro)
 • Velikonoční dílničky
 • Návštěva Horňácké farmy
 • Rej čarodějnic
 • Výlet MŠ
 • Návštěva knihovny
 • Divadlo
 • Prohlídka význačných budov v obci a okolí
 • Maminky slaví svátek
 • Den dětí
 • Dopravní den/týden
 • Návštěva ZŠ v Kuželově – 1. třída
 • Stužkování předškoláků
 • Nocování ve školce, loučení s předškoláky