Připravované akce

Akce a tradice mateřské školy

 • Výukový program CHKO Bílé Karpaty Veselí nad Moravou
 • Prezentace školy, vítání občánků, spolupráce se složkami OÚ apod.
 • Turistické výletováníčko po okolí – 1x za měsíc starší děti
 • Edukačně - stimulační skupinky pro předškoláky
 • Tvoření z kaštánků a dalších podzimních plodin
 • Podzimní úklid zahrady s opékáním
 • Pouštění draků - Drakiáda
 • Hody a jejich tradice
 • Výšlap ke studánce (otevírání a zavírání studánky – podzim a jaro)
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Tvoření adventních věnců
 • Předvánoční koledování po vesnici
 • Za zvířátky do lesa
 • Karneval
 • Morena = vítání jara
 • Barevný týden (podzim nebo jaro)
 • Návštěva Horňácké farmy, farmy Kuželov
 • Rej čarodějnic
 • Výlet MŠ
 • Návštěva knihovny
 • Divadlo
 • Prohlídka význačných budov v obci a okolí
 • Maminky slaví svátek
 • Den dětí
 • Maminka s tatínkem v mé školce
 • Dopravní den/týden
 • Návštěva ZŠ v Kuželově – 1. třída
 • Stužkování předškoláků
 • Nocování ve školce, loučení s předškoláky
Akce nejsou závazné, řídíme se zájmy dětí, aktuálním děním v MŠ a jeho okolí, některé akce se proto daný rok nekonají, jiné nové se zase objeví.