Plody podzimu na keřích a stromech

V týdnu od 9. října 2023 jsme si povídali v MŠ o plodech na keřích a stromech v přírodě. Hodně jsme byli venku, sbírali přírodniny, tvořili z nich, vařili čaj, pracovali s knihami, pohádkou, písničkou..