Vítejte na webu MŠ Hrubá Vrbka

  

"Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou."                                            Jan Amos Komenský

"Nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které se naučil, největší slovo ze všech - Dívej se...."

"Vychovávat děti znamená vychovávat sebe."                                                                Anglické přísloví

"Nejraději bych napsal, že pro mateřské školy bychom měli mít nejlepší učitelky ze všech školských kategorií a školských stupňů, třebaže se tento požadavek může zdáti přemrštěný. Ale není přemrštěný, jestliže pochopíme, jak velký, zodpovědný a obtížný úkol svěřujeme učitelkám mateřských škol. Pokazí-li něco učitel u žáka desetiletého, dvanáctiletého, lze to ještě napravit. Ale počíná-li si nemoudře vychovatelka dítěte ve věku předškolním, nikdo nikdy již nenapraví chyby, jichž se dopustila."                      Stanislav Vrána, 1946

 

Vše, co potřebuji vědět k životu, jsem se naučil v mateřské škole.                                                     Robert Fulghum


Novinky

Podpora předškolního vzdělávání

17.11.2019 16:38

—————

Hygienické požadavky při znovuotevření MŠ

04.05.2020 12:56
1. Rodiče předloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění /vyzvednutí v MŠ v době 8:00 – 12:00 hodin/ při nástupu dítěte do MŠ 2. Do MŠ mohou...

—————

Rozhodnutí o přijetí

02.06.2020 13:11
Mateřská škola Hrubá Vrbka, okres Hodonín, příspěvková organizace 696 73 Hrubá Vrbka č. 254,   Ředitelství Mateřské školy v Hrubé Vrbce oznamuje výsledky správního řízení na ...

—————

Krásné léto

03.07.2020 14:58
Krásné léto plné pohody, zážitků, krásných chvil a výletů bez úrazu přejí paní učitelky a tety ze školky

—————