Vandrováníčko

I letos paní ředitelka Ďugová bere děti za poznáním krás naší a okolních obcí. Děto poznají jim neznámá místa, pozorují krajinu a přírodu a vrací se se spoustou zážitků.