Evaluační činnost

Každý den jsou rodičům a všem dospělým v mateřské škole (v obou třídách na nástěnkách) prezentovány činnosti, které se v mateřské škole ten den udály. Tyto informace mají sloužit pro zpětnou vazbu a diskuzi rodičů s dětmi o tom, co daný den prožily.

 

Evaluační neboli hodnotící činnost probíhá u nás v MŠ v těchto podobách:

A, Denně.........................................každodenní vyhodnocení pedagogické činnosti (tabulka v                                                                               třídní knize)

B, Průběžně - hodnotící list.............po ukončení určitého tématického celku (Třídní vzdělávací                                                                                program)

C, Průběžně - diagnostický list.......diagnostické poznámky a zápisy

D, Průběžně - diagnostický zápis....diagnostické zápisy

E, Půlročně......................................dle indikátorů Kurikula podpory zdraví v MŠ

F, Dvouletně....................................na základě vyhodnocení dotazníku pro rodiče k                                                                                               INDIkátorům