Navýšení školného

09.06.2021 11:03

Mateřská škola Hrubá Vrbka, okres Hodonín

příspěvková organizace 696 73 Hrubá Vrbka č. 254,

     tel. 518 329 819,e-mail:reditelka.ms.vrbka@seznam.cz

 

           Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro škol. rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy podle §123 ods.2 a 4 zákona č.561/2004Sb.

o předškolním, základním, středním vzd. /školský zákon/,§ 6 vyhlášky

č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání,

 

                                      STANOVUJE  

 

Základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2021 do

31. 8. 2022 ve výši  300,- Kč za měsíc.

Tato částka je jednotná  pro děti s celodenní i polodenní docházkou .

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy před zahájením školní

docházky se poskytuje bezúplatně.

Při  odkladu školní docházky je docházka do MŠ  taktéž bezúplatná po                    celý školní rok.

                                                                                                           

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 4. dne příslušného kalendářního

měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte

jiný termín úhrady.

 Úplatu lze  hradit trvalým příkazem, tak v hotovosti .Úplatu vybírá účetní paní Ludmila Hamalová a je odpovědna za správnost vyúčtování.

Dne:  21. 6. 2021                        

—————

Zpět