Rodičům od dětí

Dvacet vzkazů rodičům od jejich dětí

 1. Nerozmazlujte mě - já vás jen zkouším
 2. Nehubujte a nedomlouvejte mi na veřejnosti
 3. Nebojte se být přísní a pevní - cítím se tak bezpečněji
 4. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy
 5. Nedovolte abych si vytvořil špatné návyky - spoléhám na vás, že je včas odhalíte
 6. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a - vás miluji, nenávidím vaši moc
 7. Nedělejte ze mě menšího, než jsem
 8. Ochraňte mě před všemi následky mého jednání - potřebuji se naučit snášet bolest a obtíže
 9. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl - nejsem zcela přesný a nebývá mi rozumět
 10. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - dokážu se s nimi vyrovnat
 11. Nepokoušejte příliš mou poctivost - dostanu strach a pak lžu
 12. Nesekýrujte mě - musel bych se bránit tím, že budu "hluchý"
 13. Nebuďte nedůslední - to mě úplně mate
 14. Nedávejte ukvapené sliby - cítím se mizerně, když se sliby nedodrží
 15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci - mnohdy potřebuji slyšet, že mě máte rádi, přestože ty příšerné věci dělám
 16. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi za křivdu omluvit - po upřímné omluvě je můj vztah k vám ještě vřelejší
 17. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti - pro mne jsou hrozivě skutečné, hodně pro mne znamená, když se mi snažíte porozumět
 18. Nezapomínejte, jak rychle dospívám - snažte se prosím se mnou držet krok
 19. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - šokuje mě, když zjistím, že to tak není
 20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění