Pravidla soužití

Pravidla pro vzájemnou pohodu, dohodu, porozumění a přátelství

 • Dbám na slušné chování - pozdravím, poděkuji, omluvím se, slušně požádám
 • V šatně mám své místo, kam si ukládám své věci - udržuji pořádek a čistotu
 • Špinavé ruce si umývám mýdlem - před jídlem, po použití WC a když potřebuji
 • Utírám se jen do svého ručníku
 • Vodu necákám - vím, že mokrá podlaha je kluzká a tím nebezpečná
 • Všechny hračky mají své místo - zacházím s nimi šetrně
 • Nekazím hru kamarádovi, respektuji jeho soukromí
 • Hluk nám škodí - domlouvám se klidným hlasem, nekřičím
 • Vím, že musím dodržovat pitný režim, napiji se kdy chci
 • Po třídě chodím krokem, abych sebe nebo kamaráda nezranil
 • Při rozhovoru si neskáčeme do řeči - poslouchám
 • Učím se poslouchat, ale především naslouchat
 • Při přípravě na odpočinek se uložím a čekám na pohádku
 • Chápu, proč je pro mé tělo odpočinek důležitý
 • U jídla dbám na čistotu, nádobí si sám odnesu na dané místo
 • Nikdo mě do jídla nenutí, měl bych však ochutnat, co paní kuchařka navařila, abych věděl, jak to chutná
 • Za jídlo vždy poděkuji
 • Jsme kamarádi, nikomu záměrně neubližuji
 • Dohodnu se bez hádek a žalování, hledáme společné řešení, pomáháme si