Činnosti dne

Spontánní činnosti = Jsou takové činnosti a hry, které si vybírám sám (např. námětové, konstruktivní, napodobivé, kombinační... hry)

Námětové hry = hraji si na něco (na obchod, na doktora,...)

Konstruktivní hry = něco konstruuji, stavím (z kostek, stavebnic,...)

Napodobivé hry = něco napodobuji

Kombinační hry = něco postavím a pak si na to hraji (např. postavím z kostek hrad a pak si hraji na princezny)

Manipulační hry

Fantazijní hry                     (....dělení her podle Duplinského)

 

Podle věku rozlišujeme:

paralelní hru = děti ve věku 3 let, hrají si "vedle sebe" a ne spolu

asociativní hru = začínají si spolu hrát

kooperativní hru = věk 5-6 let, rozdělují si role ve hře, kdo co bude hrát

 

Částečně řízené činnosti = Jsou takové činnosti a hry, které pro mne přichystá pani učitelka a já si je pak sám plním. Tyto činnosti jsou promyšlené, aby rozvíjely mé schpnosti a dovednosti. Pani učitelka je promýšlí na základě osmi typů inteligence

8 typů inteligence podle Josteina Gardnera:

  1. tělesně-kinestetická
  2. přírodní
  3. intrapersonální = poznávání vlastního já, mé pocity
  4. interpersonální = schopnost vnímat pocity a nálady ostatních lidí
  5. logicko-matematická
  6. verbální = jazyková
  7. prostorová
  8. hudební

Řízené činnosti = Jsou takové činnosti a hry, které pečlivě a promyšleně připraví pani učitelka a poté je společně hrajeme. Při jejich tvorbě vždy myslí na to, abych se naučil něco nového nebo procvičil to, co už zvládám

 

U všech činností probíhajících v MŠ je zapotřebí sledovat i Maslowovu pyramidu lidských potřeb (Abraham Herbert Maslow):

Lidské potřeby seřadil hierarchicky podle důležitosti od těch nejnaléhavějších (spodní část) až po nejméně naléhavé (nejvyšší část).

 

VŠECHNY ČINNOSTI SE MUSÍ BĚHEM DNE PROLÍNAT, ABY BYLY NENÁSILNÉ A PRO DÍTĚ PŘIROZENÉ