Platba stravy

Informace k platbě obědů

Vedoucí stravování upozorňuje rodiče, že platba za daný měsíc bude probíhat vždy 10. a 11. den v měsíci na základě předem rozdaných kartiček.

10. den v měsíci - od 7:30 hod. - do 8:30 hod. /ráno

11. den v měsíci - od 14:30 hod. - do 15:30 hod. /odpoledne

 

Pokud vycházejí tyto dny na víkend, automaticky se výběr platby přesunuje na nejbližší možný pracovní den.

Platbu stravy a školného můžete uhradit přímo na účet MŠ.

Číslo účtu: 27-7180020237/0100 (Komerční banka)