Platba stravy

Informace k platbě obědů

 

Platba stravného bude probíhat zálohově vždy měsíc dopředu.

Za měsíc září budou dvě platby:

do 10.9.2021 – za měsíc Září

do 25.9.2021 – za měsíc Říjen

poté bude platba vždy do 25.dne v měsíci.

Poslední platba bude v měsíci květnu (za červen), vyúčtování proběhne v měsíci srpnu

 

Výše zálohy na školní rok 2021/22 činní 700,-Kč. Polodenní 540,-Kč

PŘÍKLAD:

Každý měsíc : stravné + školné

Předškoláci: stravné, od školného jsou ze zákona osvobozeni

 

Poplatky za stravné a školné je možné platit i bezhotovostně, platbou na bankovní účet Mateřské školy.

Číslo účtu: 27-7180020237/0100 Komerční banka

Jako variabilní symbol uveďte měsíc a rok, za který platíte, např.92021.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, ať můžeme platbu správně přiřadit.

 

Platbu lze provést v hotovosti 23.dne v měsíci.