Dohoda o stravování

Finanční limity na nákup potravin:

 

  1. Strávníci do 6.let                               Strávníci 7-10 let

     - přesnídávka  8,-Kč                               - přesnídávka  9,-Kč

     - oběd            15,-Kč                             - oběd            18,-Kč

     - svačina         7,-Kč                               - svačina          8,-Kč

    -----------------------------                           -----------------------------

    celkem celodenní 30,-Kč                         celkem celodenní 35,-Kč

 V ceně je zahrnuta částka za nápoje

 

  1. Stravné se platí vždy 3.dne v měsíci.
  2. Je-li dítě nemocné je nutné jej odhlásit do 8:00hod. Nestačí-li rodič dítě odhlásit, může si první den jídlo odebrat. Další den již nikoli a nebude-li odhlášeno je povinnen uhradit plnou částku.
  3. Přeje-li si rodič z vážných důvodů odebrat dítě po obědě domů, bude mu odpolední svačina odečtena.
  4. V měsíci září je nutno zaplatit všechny stravovací dny v měsíci.

Platba v dalších měsících se bude odvíjet na základě odhlášených dnů předešlého měsíce.