Tělesný vývoj

Je důležité:

  • podporovat správný růst a funkční vývoj
  • zabezpečovat dětem dostatek tělesné aktivity
  • klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku
  • zvyšovat odolnost a zdraví otužováním

 Mám umět samostatně:

  • plazit se pod nízkou překážkou
  • přelézat nízké překážky a prolézat překážky slalom
  • zvládnout plynulou chůzi se správnými pohyby paží
  • zvládnout chůzi s různými polohami paží
  • při chůzi překračovat nízké překážky
  • přebíhat k určenému cíli a vyhýbat se překážkám
  • vystupovat po mírně šikmé ploše
  • vyjádřit rytmizovanou chůzi v pochodovém rytmu
  • skok snožmo do dálky z místa
  • koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem
  • správně držet a používat líci a hrníček

Nezvládnu ještě sám, ale potřebuji vést k:

  • k hygienickým návykům při umývání a utírání se do ručníku
  • ke správnému používání záchodu
  • používat kapesník
  • oblékat a svlékat se, ukládat obuv a oděv na určené místo
  • obout a vyzou boty
  • ukládat hračky na určené místo

Co mám procvičovat:

  • dechová cvičení - nádech, zadržet dech, výdech - nádech nosem
  • vědomé uvolnění celého těla (hadrová panenka)
  • procvičování a uvolňování svalstva celého těla, uvolňování ruky, zápěstí a prstů