Řečový vývoj

V období okolo 3-3,5 roku mám umět:

  • říct své jméno a jména svých příbuzných
  • znát již více než 1000 slov
  • začínat tvořit svěobecné pojmy
  • dokázat správně řadit slova ve větě, začínat tvoři souvětí, dokonce souvětí podřadná
  • tvořit některé protiklady
  • zpaměti říkat některé básničky
  • slovní zásoba neustále roste
  • v tomto období dítě často pátrá po příčinách jevů, které se mu snažíme přístupným způsobem vysvětlit v odpovědi na otázku "proč".
Ještě nezvládám sám, ale potřebuji vést k:
  • správně uvížat přředložky a spojky
  • při vyslovování a fonetické diferenciaci (tj. rozlišení jednotlivých hlásek sluchem) má dítě ještě problémy, zvláště s hláskami, které jsou sluchově příbuzné, nebo se těžce vyslovují.