Tělesný vývoj

Cílem tělesné výchovy v předškolním období je:

Připravit zdravé, tělesně zdatné a pohybově schopné dítě, odolné a otužilé, které má všechny předpoklady pro úspěšný nástup do základné školy.

Úkolem předškolní výchovy je:

 1. podporovat správný růst dítěte
 2. správné držení těla
 3. podporovat správnou ch§zi
 4. vypěstování základních pohybových dovedností
 5. vypěstování základních hygienických návyků a s nimi souvisejících poznatků o zdraví
 6. v pohybových hrách vést děti k radostnému a pohotovému procvičování obratnosti, rychlosti a postřehu
 7. dbát na bezpečnost, varovat děti před možným nebezpečním

Proto je nutné nezbytně dbát na pravidelné každodenní cvičení, rozhýbání a posilování svalstva celého těla v rozsahu 10 - 20 minut. Je též důležité klást důraz na každodenní pobyt venku a to nejméně 2 hodiny denně.

Důvody pro vypuštění pobytu venku:

 • mráz pod -10°C
 • prudký déšť
 • vichřice
 • eventuelně smog

Aktivity typu plavání, bruslení, sáňkování a lyžování je nutné rozvíjet podle možností rodiny a mateřské školy.

Velmi vhodné je zařazování vícedenních pobytů (např. 4 dny) v odloučení od rodiny typu Školy v přírodě.

Vzhledem k růstovým zvláštnostem dětí ve věku do šesti let nejsou přípustní cviky:

 • kotoul vzad
 • prostý vis
 • vzpor
 • přetahy
 • hluboké bederní záklony (most)
 • široké stoje rozkročné (provaz)
 • skoky na tvrdou podložku
 • seskok do hloubky větší, než je míra do pasu dítěte na doskočiště

Mám umět sám:

Chůze:

 • zvládnout chůzi se správným držením těla, umět chodit po šikmé a zvýšené rovině se změnami délky kroku
 • zvládnout chůzi v prostoru mezi překážkami, s překračováním překážek – samostatně i v zástupu
 • zvládnout plynulou chůzi po schodech i ve dvojicích – bez držení
 • provádět výstupy a sestupy na přiměřené nářadí (žebřík, štafle, ribstol)
 • stoj na jedné noze - holubička (s výdrží min. 5 sekund)
 • samostatně rytmizovat čtvrťové i osminové doby

Běh:

 • zvládnout běh za vedoucím dítětem (ve dvojicích, trojicích, v zástupu, v kruhu) určeným směrem i se změnami směru podle povelu, dobře se orientovat v prostoru
 • střídat běh a chůzi na zvukové a světelné signály ((ve spojení se signály dopravními)
 • zvládnout vyhýbání z dané mety, běh o závod z vysokého startu na 20 m (10 s.), start z různých poloh

Skok:

 • zvládnout skoky snožmo s přípravou na odraz, hmity podřepmo na místě i s výskokem
 • poskoky v dřepu, skoky jednonož a skoky do stoje rozkročného, přeskoky nízkých překážekplynule za sebou v chůzi i v běhu
 • skokk do výšky z místa i s rozběhem
 • seskoky z vyšší roviny (maximální výška do pasu dítěte) bez dopomoci na měkkou podložku
 • výskok s rozběhem na překážku
 • krok poskočný z místa i běh poskočný v daném rytmu
 • skok do dálky z místa i s rozběhem – „závodivě“
 • otáčení kolem osy skokem

Lezení:

 • lézt v podporu dřepmo v rovině, na zvýšené ploše, vzad, stranou a po „třech“ (jedna paže nebo noha zdvižená)
 • plazení po břiše i na zádech pod nízkou překážkou, po rovné i šikmé lavičce
 • kotoul před bez dopomoci – opakovaně

Házení:

 • vyhazovat míč do výšky pravou, levou i oběma rukama na cíl a do dálky horním obloukem
 • přihrávat obouruč ze vzpažení větším míčem
 • házení míčem na zem s chytáním